Analytiker: Krisen er ikke over

-Vår vurdering er at obligasjonskjøpsprogrammet er et skritt i riktig retning, men ikke nok til at krisen kan avblåses, sier analytiker Ida Wolden Bache.

Ida Wolden Bache. Foto: Finansavisen.
Kultur

I fredagens rapport fra Handelsbanken tar analytiker Ida Wolden Bache for seg torsdagens nyheter fra Den europeiske sentralbanken. Hun vil ikke avblåse krisen.Les også: Tjente 14,4 milliarder kroner på én dag- Ledende europeiske og amerikanske aksjeindekser steg markert, og spanske og italienske statsrenter falt etter at Den europeiske sentralbanken (ESB) innfridde forventningene med sitt nye obligasjonskjøpsprogram i går, sier Wolden Bache.- Det nye obligasjonskjøpsprogrammet, som har fått navnet Outright Monetary Transactions (OMT), åpner for at ESB kan kjøpe statsobligasjoner med løpetider fra ett til tre år i annenhåndsmarkedet for å få ned lånekostnadene til de kriserammede landene, sier Wolden Bache.- Som forventet etter lekkasjene i dagene før rentemøtet vil ESB ikke ha fortrinnsrett foran andre investorer, og obligasjonskjøpene vil bli sterilisert, det vil si at den økte likviditeten vil bli trukket tilbake gjennom likviditetsoperasjoner, sier analytikeren.- Sentralbanksjef Mario Draghi understreket nok en gang at en nødvendig forutsetning for inngripen fra ESB er at landene først har søkt om, og akseptert betingelsene for, krisehjelp fra eurosonens stabilitetsfond EFSF/ESM som så kan kjøpe statsobligasjoner med lengre løpetider i førstehåndsmarkedet, sier Wolden Bache.- Draghi sa også at han ville stanse obligasjonskjøpene dersom programlandene ikke oppfylte betingelsene som ble satt. Programmet ble vedtatt mot én stemme. Den tyske sentralbanken gjentok i går sin motstand mot obligasjonskjøpene, som den mener er å sammenligne med å trykke penger for å finansiere medlemslandenes budsjettunderskudd, noe ESB ikke har lov til, sier analytikeren.- Vår vurdering er at obligasjonskjøpsprogrammet er et skritt i riktig retning, men ikke nok til at krisen kan avblåses. Det store spørsmålet nå er om og når spanske myndigheter vil søke om krisehjelp. Vi tror at enten politisk press fra andre euroland eller finansmarkedene vil tvinge Spania til å be om hjelp i løpet av noen måneder, sier Wolden Bache.- Da gjenstår det at eurosonen vil imøtekomme en slik forespørsel uten å kreve nye drakoniske sparetiltak eller strukturelle reformer utover de omfattende tiltakene myndighetene allerede har annonsert, avslutter Wolden Bache.Følg HegnarOnline på Facebook her

Nyheter
Børs