Derfor frir ikke samboeren din

Norske menn og kvinners grunner til ikke å ville gifte seg er ganske så ulike.

Par - Foto - Scanpix
Kultur

Økonomisk er det bedre å være gift enn singel. Likevel vegrer mange seg for å avgi det romantiske løftet, skriver Dine Penger.Det er menn som vegrer seg mest, viser en undersøkelse. Og det gjelder både de som har, og de som ikke har barn.Samboermennene har ulike grunner til ikke å ville gifte seg:1) De er usikre på verdien eller kvaliteten på forholdet.2) De frykter en endret livsstil om de gifter seg, nærmere bestemt tradisjonell livsstil og tradisjonelt kjønnsrollemønster.3) De synes det er mindre økonomisk fordelaktig å gifte seg. De frykter den tradisjonelle forsørgerrollen.Det later til å være viktig for mange menn å være frie og franke, selv om de er samboere. De vil altså ha i pose og sekk: fordelen av å bo sammen med noen, uten formelle forpliktelser.Kvinner på sin side er mest bekymret for selve bryllupet. Om de først gifter seg, vil de ha et stort bryllup, men utgiftene og planleggingen av arrangementet er noe de gruer seg til.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Personlig økonomi