- Employer branding er lønnsomt

Kampen om de beste talentene blir stadig tøffere og mer kompleks, skriver Maria Egeland.

Maria Egeland - Foto - Renommé Communication
Kultur

Employer branding kan kort forklares som merkevarebygging overfor nye og eksisterende medarbeidere. Employer branding i praksis handler om å posisjonere seg i markedet som en attraktiv arbeidsgiver.Kampen om de beste talentene blir stadig tøffere og mer kompleks. Fagfeltet employer branding har de siste årene opplevd en boom etter hvert som bedrifter innser at deres økonomiske suksess er uløselig knyttet til kompetansen blant sine medarbeidere.Mennesker skaper verdier«Det er bare gjennom mennesker vi skaper verdier» sa Karin Aslaksen, konserndirektør HR og Communication i Orkla, i et intervju til Universum våren 2011.Med dette satte hun fingeren på essensen av employer branding - nemlig at virksomheter er avhengige av å kunne kapitaliserer på tanker og ideer fra nye medarbeidere for å fornye seg, skape innovasjon og opprettholde konkurransekraft.Å bygge et employer brand er derfor ikke bare viktig, det er også en lønnsom investering.De beste hodene gir vekst og konkurransekraftEn attraktiv arbeidsgiver har store konkurransefordeler. De tiltrekker seg de beste talentene, har lettere tilgang på arbeidskraft og de har lavere rekrutteringskostnader. De har også større sjanse for å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse som passer inn i bedriftskulturen. Noe som ikke bare skaper langsiktighet og senker bedriftens turn-over, men også direkte økonomisk lønnsomhet.Å rekruttere de beste hodene er nemlig en nøkkelfaktor for vekst og konkurransekraft.Boomerang-effektenArbeidet med employer branding slutter ikke med en signert arbeidskontrakt mellom bedriften og en nyansatt - det er en stadig pågående prosess. Bedrifter med et sterkt employer brand vil også ha større sjanse for å gjøre tidligere ansatte til «boomerangs», det vil si tidligere ansatte som kommer tilbake til bedriften etter en perioder hos andre arbeidsgivere.Tidligere kunne ansatte som valgte nye utfordringer ofte bli sett på som illojale. Men i et stadig mer mobilt arbeidsmarked, med et økende antall jobbskifter for folk flest, har arbeidsgivere oppdaget at boomerangs er en verdifull ressurs.- Hiring a boomerang employee has one of the highest returns on recruiting investment an employer can ask for. The cost to re-hire a boomerang employee has been reported to be 1/3 to 2/3 the cost of hiring a "virgin" employee. Little time or effort must be invested in getting to know the candidate. Boomerangs can be valuable to an organization because they understand the culture. They have a history with the business, but bring a fresh perspective from the outside. During their absence, there is a good chance that boomerangs have learned new skills and strategies, achieving success in a different setting. - Mike Haberman, HR rådgiver og forfatter på Blogging4Jobs.comEmployer Value Proposition - EVPUttrykket EVP blir ofte brukt innenfor employer branding og er det punktet hvor bedriftens image, identitet og profil møtes. Det handler blant annet om hvilke assosiasjoner som er knyttet til bedriften, hva de kan tilby de ansatte og hva de krever som arbeidsgiver.Kort sagt er Employer Value Proposition bedriftens unike ansettelsestilbud. Bedriftens EVP må matche den faktiske realiteten og de verdiene medarbeiderne har. Dette viser seg imidlertid å være lettere sagt enn gjort.MarkUp skriver på sine nettsider at 75 prosent av nyansatte opplever at virksomheten ikke lever opp til det som ble lovet ved ansettelse. Det viser at spriket mellom organisasjonens EVP og medarbeidernes virkelighet ofte er alt for stort. Ofte ligger problemet i at bedriftens visjoner og mål ikke reflekterer den faktiske bedriftskulturen, og at medarbeiderløftet (kontra et kundeløfte) ikke leverer som forventet.Feilrekrutteringer koster skjorta!Bedrifter med et svakt eller utydelig employer brand må i større grad overtale og overbevise potensielle medarbeidere. I første rekke om å velge dem som arbeidsgiver, og i andre rekke om å få dem til å bli.Ofte må de også betale høyere lønn som et insentiv for å kompensere for manglende attraktivitet på andre områder. I verste fall kan det resultere i feilrekrutteringer og høy turn-over.Feilrekrutteringer kan bli dyrekjøpte erfaringer som også kan skade bedriftens sosiale miljø. I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice, blant annet publisert i DN våren 2011, kom det frem at:-To av tre ledere i Norge innrømmer å ha gjort en feilrekruttering, og mener én feilrekruttering kan koste bedriften rundt en halv million kroner.- Fire av ti nordmenn mener de har kolleger som aldri burde vært ansatt.Gjør kunder og medarbeidere til fans Å aktivt kommunisere et sterkt og tydelig employer brand derimot, vil ikke bare øke sjansene for fornøyde medarbeidere og en sterk bedriftskultur. Det vil også kunne øke populariteten for et produkt, og på sikt gjøre både kunder og eksisterende og potensielle medarbeidere til fans.«Kunder klager, fans tilgir», skriver Jakob Berg for Kommunikasjonsforeningen når han beskriver musikkindustrien og artisten som merkevarer. Det samme kan sies om arbeidsmarkedet og employer brand.Bedrifter som er dyktige på å skape og opprettholde relasjoner med sine målgrupper får et nært forhold til dem. Fans er også bedriftens beste ambassadører og opinionsskapere. Disse relasjonene er viktige ettersom bedrifters employer/consumer/corporate brands er sømløst flettet sammen.I dagens transparente og digitale medielandskap har alle en stemme - sørg for at bedriftens stemme taler et budskap som engasjerer og tiltrekker!Maria EgelandKommunikasjonsrådgiver i Renommé CommunicationInnlegget er tidligere publisert på Renommé Communications BLOGG .FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Kultur