Norske studenter lever farlig

Slurv med brannsikkerhet gjør at mange studenter lever farlig. Eldre hybler og leiligheter kan være tikkende brannbomber.

Studenter og elektrisitet - Foto - Scanpix
Kultur

Eldre boliger har ofte bare én strømkurs til hybelen, som kun er beregnet på belysning. Med en mengde tekniske duppeditter og mange beboere i studentkollektiv kan strømforbruket kjapt overstige spenningen.Det kan resultere i overbelastning og kortslutning. Dermed lever mange bachelor- og masteroppgaver farlig på studentenes datamaskiner. Men det som i beste fall kan bety ødelagt datautstyr, tv eller musikkanlegg, kan i verste fall forårsake livsfarlige dødsbranner.Advarer studenter om brannrisikoenMellom 2009 - 2011 hadde vi 121 dødsbranner i Norge. Hele 47 prosent av alle boligbrannene i 2011 skyltes elektriske feil eller feil bruk av el-utstyr i følge statistikk fra DBS.El-bransjen vil nå gå ut og advare alle studenter i hybler og leiligheter med gamle el-anlegg om brannrisikoen. Også de mange studentene som fremdeles står uten bolig advares mot å ta til takke med boliger med dårlig elsikkerhet.- Det er dessverre ikke sjelden at elektrikere kommer til hybler og kollektiver med urgamle el-anlegg, defekte og løse stikkontakter, klaser av skjøteledninger og masse moderne, strømkrevende utstyr. Vi ser også ofte at det er alt for lav kapasitet på kursen som for eksempel dekker én eller flere hybler. Dette kan raskt utvikle seg til en livsfarlig brann, sier Bjørn Sørensen, fagsjef for el-sikkerhet NELFO.Still krav til huseier Alle studenthybler og leiligheter skal ha røykvarslere og brannslokkingsutstyr. Mangler slikt utstyr kan leietaker kreve at det kommer på plass så fort som mulig. Huseier er også ansvarlig for jevnlige kontroller av det elektriske systemet, vedlikehold og utbedringer av feil. Leietakeren på sin side er ansvarlig for å melde fra om feil og mangler av en slik karakter at et utrent øye kan oppdage dem.Foreningen NELFO, oppfordrer derfor alle studenter som er usikre på om el-anlegget på hybelen er trygt, til å be huseier om å ta kontakt med en lokal elektriker.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Personlig økonomi