Sentrum har aldri vært mindre

Sentrumspartiene har nå bare 12,2 prosent av velgerne i ryggen og har aldri vært mindre. To av dem risikerer å miste representasjon i Stortinget.

Liv Signe Navarsete - Foto: Scanpix
Kultur

Venstre har nå en oppslutning på 3,6 prosent, en tilbakegang på 2,2 prosentpoeng fra august. Partiet ligger dermed under sperregrensen for representasjon i Stortinget, viser en måling Norfakta har utført for Nationen og Klassekampen.Senterpartiet går tilbake med 0,3 prosentpoeng og vipper på sperregrensen med 4,0 prosent oppslutning. 4,9 prosent sier at de ville ha stemt på KrF dersom det hadde vært valg nå, en framgang på 0,2 prosentpoeng.De tre sentrumspartiene har dermed en samlet oppslutning på bare 12,2 prosent, noe som er enda lavere enn bunnrekorden fra valget i 2009 da de til sammen fikk 15,6 prosent av stemmene.Med et slikt valgresultat ville bare 18 av de 169 folkevalgte ha kommet fra sentrumspartiene.Høyre går fram hele 4 prosentpoeng til 34 prosent oppslutning, mens Frp går tilbake med 0,7 prosentpoeng til 17,6 prosent. Til sammen ville de to partiene ha fått 95 representanter i Stortinget.Arbeiderpartiet får 29,1 prosent på målingen, en framgang på 0,7 prosentpoeng. SV går 1,4 prosentpoeng tilbake og faller under sperregrensen med sine 3,6 prosent. Med et slikt valgresultat ville de rødgrønne partiene ha mistet 24 representanter og endt opp med 62.Partiet Rødt får 1,5 prosent, en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng.Målingen viser et klart skille mellom kvinnelige og mannlige velgere. 59 prosent av mennene sier de vil stemme på Høyre eller Frp, mens bare 31 prosent av dem sier at de vil stemme rødgrønt.Blant kvinnelige velgere er det omtrent like mange som ville ha stemt på de rødgrønne (42 prosent) som på Høyre eller Frp (44 prosent). (©NTB)

Nyheter
Politikk