Svak rypesesong over hele landet

Den kraftige nedgangen siste tiårsperiode bekymrer oss, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Jakt - Foto - Scanpix
Kultur

Det er nedgang i antall ryper i de fleste områder, viser Statskogs rypetellinger. Jakten utsettes ikke på statsgrunn, men kvotene blir mindre, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.Med unntak av sørvest, blir det en svak rypesesong over hele landet i Statskogs områder. Særlig i Troms og Nordland er det nedgang. Derfor blir det mindre kvoter på statsgrunn i år. I Nordland og Trøndelag blir dagskvoten halvert mange steder.Nedgangen skyldes flere forhold Tidligere i år var det mange smågnagere, og da spiste rev og andre rovdyr færre rypekyllinger. Nå har imidlertid smågnagerbestanden kollapset, og da går det hardt ut over rypene. Det førte til vanskelige forhold for rypekyllingene den første kritiske tiden.Etter flere år med bratt nedgang har det de to siste jaktårene blitt felt flere ryper igjen. 230 000 felte ryper i jaktåret 2011/2012 var en oppgang på 18 prosent fra året før, men nå går det feil vei igjen.- Den kraftige nedgangen siste tiårsperiode bekymrer oss. Sesongvariasjonene er store, og nedgangen er større enn at det alene kan skyldes fangstbegrensinger pålagt jegerne, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Kultur