Kristine Falkgård (45) er ansatt som ny administrerende direktør i Kommunalbanken AS. Hun etterfølger Petter Skouen som går av med pensjon 30. november i år. Falkgård er i dag direktør for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank.- Det var mange gode kandidater og vi er veldig godt fornøyd med at Kristine Falkgård takket ja. I henne får vi en dyktig leder med solid erfaring både fra norsk pengepolitikk og internasjonale finansmarkeder. Dette er en kompetanse som kommer godt med i Kommunalbanken som er den største norske innlåneren i det internasjonale kapitalmarkedet og samtidig den største tilbyder av lån til kommunesektoren, sier styreleder i Kommunalbanken, Else Bugge Fougner.- Det er med stolthet og engasjement jeg har sagt ja til å lede en viktig finansinstitusjon i Norge. Jeg har stor respekt for de resultatene selskapets ledere og medarbeidere har oppnådd. Vi skal bygge videre på dette solide fundamentet. Både kunder og långivere skal ha tillit til at banken fortsatt skal være en forutsigbar og nærværende finansiell samarbeidspartner, sier Kristine Falkgård.Falkgård er i dag direktør for markedsoperasjoner og analyse i Norges Bank. Enheten forestår Norges Banks transaksjoner i penge-, kapital- og valutamarkedene, og har ansvaret for forvaltningen av den mest likvide delen av valutareservene og for Norges Banks rådgivning og gjennomføring av statens innenlandske opplåning.Hun har tidligere arbeidet i Kommunalbanken, blant annet som leder av innlånsavdeling. I tillegg har Falkgård erfaring fra andre norske finansinstitusjoner og Europakommisjonen i Brussel. Av utdanning har hun en MBA i fra Handelshøyskolen BI og en Postgraduate Diploma i samfunnsøkonomi fra London School of Economics.Kristine Falkgård tiltrer 1. mars 2013.