Fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 økte antallet sysselsatte med 41 000 personer, og kvinner med heltidsarbeid stod dermed for mesteparten av denne økningen, melder SSB.Blant menn økte antallet heltidssysselsatte med 7 000 personer og antallet deltidssysselsatte med 13 000 personer. I 3. kvartal 2012 var det fortsatt mange flere menn enn kvinner som var sysselsatt på heltid, henholdsvis 86 og 61 prosent.