Ordningen innebærer at søkere til høyere utdanning i andre nordiske land blir behandlet likt som nasjonale søkere ved opptak.Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) synes det er svært viktig å ha fått en fornyelse av avtalen på plass.- Vi ser nå at vi har fått et riktig nivå på fordelingen som alle kan være fornøyd med. Dette gir oss muligheten til å fortsette det gode nordiske samarbeidet innenfor utdanning og forskning og legger grunnlag for videre utvikling av et nordisk utdannings- og forskningsfellesskap, sier Halvorsen.De fem ministrene undertegnet den nye avtalen under et møte i Nordisk ministerråd for utdanning og forskning i Helsingfors onsdag.- Gjennom flere tiår er det flest norske studenter som har benyttet muligheten til å studere i et annet nordisk land, noe vi ser som positivt og vil støtte opp om, sier Halvorsen.De nordiske landene er blitt enige om hvor mye hvert land skal betale for eget lands student i et annet nordisk land. Norge har plusset på bevilgningen i forslaget til neste års statsbudsjett med 48 millioner kroner for å dekke kostnadene. Avtalen har også bestemmelser om gjensidig godskriving av eksamener.(©NTB)