Denne måneden fikk Norge refs av en FN-komite for manglende lovregulering for samboere, skriver Dine Penger.- Vi møter svært mange samboere som tror de har bedre rettigheter enn de har, sier jusstudent Henriette Breilid i Jurks familiegruppe som jobber med familierett, samboere og barnerett.Mange tror de har rett til halvparten av formuen, slik gifte har. Men det har de ikke.Sammen med tre andre jobber Breilid i Jurks rettspolitiske prosjekt om samboere. De lagde i vår et lovutkastet i samarbeid med professor Tone Sverdrup, inspirert av den svenske samboerloven og ekteskapsloven.Her er Jurks forslag til samboerlov i forkortet utgave.- Fem år/felles barn: loven skal gjelde for de som har vært samboere i fem år eller har, har hatt eller venter barn sammen (samme regler som i arveloven).- Formuesdeling: Bør omfatte felles bolig, fritidseiendom og motoriserte kjøretøy, med fradrag for gjeld. Bare delingsmidler opptil 200 G som skal deles.- Sameie: Eiendeler som skaffes til veie av begge samboerne, blir sameie mellom dem.Ved vurderingen av hvem som har ervervet eiendeler som har tjent til felles bruk, som felles bolig og vanlig innbo, skal det legges vekt på en samboers arbeid i hjemmet og betaling av forbruksutgifter.- Unntak: Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en samboer hadde da samboerskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn samboeren, skal unntas fra deling (som for ekteskap).- Egne midler: Annen formue som samboer har, skal unntas fra deling.- Kan fravikes: Loven skal gjelde unntatt hvis samboerne har avtalt noe annet skriftlig.