Ved utgangen av september var det registrert 23 overfallsvoldtektssaker, viser tll Oslo politidistrikt har utarbeidet på forespørsel fra Aftenposten.Dette er en nedgang på 45 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da var det 42 saker.- Ja det er er tilfredsstillende resultat, men med det forbeholdet at én voldtekt er én for mye, sier Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.12 av årets 23 anmeldte saker er fullbyrdede voldtekter. 11 tilfeller er forsøk.