I en debatt i Forbundsdagen i Berlin fredag gikk mannlige talere fra de konservative partiene CDU og CSU og fra deres liberale koalisjonspartner FDP imot forslaget om kvinnekvoter. De møtte protester fra flere av regjeringspartienes kvinnelige politikere.- Kravet om kvinner i lederstillinger er ikke et spørsmål om luksus, framholdt Elisabeth Winkelmeier-Becker fra CSU.Den skjeve kjønnssammensetningen i bedriftsstyrer vil ikke endre seg av seg selv, framholdt hun.Ekin Deligöz, som representerer det radikale miljøpartiet De grønne, sa seg overbevist om at det i virkeligheten er flertall for kvinnekvoter blant medlemmene av Forbundsdagen. Hun oppfordret lederne for CDU/CSU og FDP til ikke å bruke partipisk i denne saken.Ideen om kvinnekvoter i styrer er delvis hentet fra Norge. Etter initiativ fra daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen vedtok Stortinget i 2003 at alle allmennaksjeselskaper (ASA) skal ha minst 40 prosents representasjon av begge kjønn i sine styrer. (©NTB)