Hetetokter og svette netter er kjente symptomer på overgangsalder. Mindre kjent er en tilstand som heter vaginal atrofi. Denne tilstanden påvirker nesten halvparten av alle kvinner etter overgangsalderen. En ny internasjonal undersøkelse avdekker oppsiktsvekkende funn rundt symptomet.Blant kvinner som opplever vaginal atrofi, sier 61 prosent at tilstanden gjør at de unngår å være intime med sin partner.
I undersøkelsen sier 58 prosent av de norske kvinnene at vaginal atrofi gjør at de har mindre sex. Blant berørte kvinners mannlige partnere sier 62 prosent det samme.Vaginal atrofi er en kronisk tilstand etter overgangsalderen som skyldes fallende østrogennivå. Tilstanden innebærer symptomer som skjedetørrhet, kløe og smertefullt samleie. Vaginal atrofi kan ha betydelig innvirkning på livskvalitet, og dersom tilstanden ikke behandles kan den føre til langvarige urogenitale problemer, deriblant inkontinens.Opp til 45 prosent av kvinner som har vært igjennom overgangsalderen, har kjent symptomer på vaginal atrofi. På tross av den høye forekomsten, venter mer enn halvparten av de berørte mer enn tre år før de søker behandling.Lege og spesialist i gynekologi Åsle-Marit Ullern mener mye av grunnen til at kvinner venter med å få hjelp er at symptomene på vaginal atrofi sjelden nevnes.-Vaginal atrofi er fremdeles sett på som et tabu i Norge. Mange kvinner søker ikke behandling fordi de enten synes det er pinlig å snakke med legen eller partneren sin. Ellers godtar de symptomene som en naturlig del av det å bli eldre, og tror det ikke kan behandles, sier Ullern.Hun sier det er viktig for par å være obs på innflytelsen vaginal atrofi har på forholdet. Og enda viktigere - å snakke med legen om plagene ettersom det finnes effektiv behandling.- Det er av mange årsaker synd at kvinner ikke søker hjelp når behandling er tilgjengelig. Kvinnene fortsetter å lide i stillhet. Dette er spesielt frustrerende når man for eksempel ser hvor mye vanligere det har blitt å snakke om ereksjonsproblemer hos menn, sier Ullern.58 prosent av de norske kvinnene i undersøkelsen anerkjenner at hovedgrunnen til at de unngår sex med sin partner, er at vaginal atrofi har gjort sex smertefullt for dem.Samtidig sier nærmere tre av ti norske kvinner at symptomet har gjort at de kutter ut sexen med sin partner helt.- Undersøkelsen viser helt klart at for mange kvinner og deres partner etter overgangsalderen helt unødvendig holder ut med et mindre tilfredsstillende sexliv på grunn av vaginal atrofi, sier Ullern.En tredel av de norske kvinnene med vaginal atrofi sier at de er bekymret over at symptomene kan ha en langvarig innvirkning på forholdet til sin partner.Dette gjenspeiler også responsen fra mennene i undersøkelsen. En av fem norske menn sier at deres partners vaginale atrofigjør at de føler seg seksuelt frustrerte. Dette er det høyeste tallet blantalle de ni landene som ble undersøkt.- Kvinner må sørge for jevnlig å diskutere vaginal atrofi med legen sin. Når kvinner bruker østrogenbehandling, er det avgjørende at de fortsetter med det hvis de vil forbedre underlivshelsen og opprettholde fordelene, sier Ullern.