- Vi ønsker å gi ungdommer under 25 år en lovfestet rett til tiltak som gjør at de kommer ut i jobb eller utdanning innen tre måneder, sa Audun Lysbakken, mandag.SVs partileder mener det haster aller mest å få unge i arbeid, og hevder at ungdomsgarantien skal sørge for at Nav prioriterer de unge først.FrPs Mette Hanekamhaug, som sitter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité har liten tro på forslaget.- Vi har sett at ungdomsgarantien som regjeringen har lansert tidligere ikke har fungert. SV foreslår nå tilsvarende forslag i sitt program, noe som på papiret ser veldig så flott ut, men vil bli vanskelig å få til i praksis. Å lovfeste en rett til jobb og utdanning etter tre måneder virker ikke særlig troverdig. Man kan ikke tvinge arbeidsgivere til å ta inn arbeidstakere, og å lovfeste rett til utdanning blir vanskelig å få til når man for eksempel er midt i et skoleår, sier hun til HegnarKvinner.- Intensjonen i SVs forslag er helt sikkert god. Men hvordan har de tenkt å innfri garantien? Det blir vel ikke noe enklere å innfri en ungdomsgaranti på 3 måneder når de ikke makter å innfri dagens garanti på 6 måneder, legger hun til.Løsningen ligger ikke i å lage garantier som man ikke kan innfri, mener Hanekamhaug.- Den ligger i å opprette flere tiltaksplasser. Her har regjeringen som SV er en del av gjort det motsatte, nemlig å kuttet i antall plasser.