Forventer stabil bemanningsvekst

Norske arbeidsgivere planlegger fortsatt økt bemanning i andre kvartal av 2013. I Stor-Oslo har forventningene blitt vesentlig høyere enn første kvartal.

Maalfrid Brath - Foto: Manpower
Kultur

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer viser at det stabile arbeidsmarkedet vil fortsette.8 prosent av arbeidsgiverne planlegger å øke antall ansatte, mens 2 prosent har planer om å redusere bemanningen i andre kvartal. Sesongjustert ligger netto forventet bemanning på 6 prosent. Dette er likt fra første kvartal i 2013, men en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal i fjor. I alle regioner og bransjer rapporteres det om positiv bemanningsvekst neste kvartal.- Det ser ut som om norske arbeidsgiveres forventninger til bemanningen har stabilisert seg på et relativt nøkernt nivå, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.Tar seg opp i OsloFørste kvartal 2013 forventet arbeidsgiverne i Stor-Oslo at bemanningen ville stå uforandret. Dette var en nedgang på hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal av 2013 ser arbeidsmarkedet i Stor-Oslo ut til å ta seg opp igjen, med en netto forventet oppbemanning på hele 18 prosent.- Det gledelig å se at de negative prognosene for Stor-Oslo i første kvartal ser ut til å endre seg, og at arbeidsgiverne i regionen igjen planlegger bemanningsvekst. Stor-Oslo har de siste årene hatt høyest forventninger til oppbemanning sammenlignet med resten av landet, og nedgangen vi så i undersøkelsen forrige kvartal var uventet, sier Brath.Venter vekst i nordNord-Norge er arbeidsgiverne også positive til andre kvartal, og her forventes en bemanningsøkning på 8 prosent. Dette er 3 prosentpoeng mer enn i første kvartal av 2013. Sør-Vestlandet planlegger en bemanningsøkning på 7 prosent, med en nedgang på 4 prosentpoeng fra første kvartal.I resten av landet er tallene svake, og Østlandet forventer kun 1 prosent bemanningsøkning i andre kvartal av 2013. Dette er en nedgang på 7 prosentpoeng fra første kvartal, og de laveste forventningene siden første kvartal av 2010. Midt-Norge forventer en liten økning på 2 prosent. Dette er 2 prosentpoeng nedgang fra forrige kvartal, og 9 prosentpoeng nedgang fra samme periode i fjor.Økning i alle bransjerNorske arbeidsgivere forventer fortsatt økning i bemanningen i alle bransjer. Størst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester, og handels- og servicebransjen. Her forventes det henholdsvis 17 prosent og 15 prosent vekst.- Til tross for positive bemanningsplaner, er forventningene lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen siste år er størst i bygg- og anleggsbransjen, hvor vi ser en nedgang på 12 prosentpoeng, men bemanningsplanene er stabile sammenlignet med forrige kvartal, sier Brath.Positiv trend i Europa Europa, Midt-Østen og Afrika rapporterer arbeidsgivere i 9 av 24 land at de ikke forventer økt sysselsetting i andre kvartal. Dette er likevel en klar forbedring fra første kvartal i år, da 13 av 24 land så negativt på bemanningsøkning.- Forventningene om sysselsetting er blandet og mange ledere avventer nok ansettelser til man ser en løsning på gjeldskrisen i Europa og tegn på fastere fotfeste for den globale økonomien. Likevel er det gledelig å se at arbeidsgivere i mer enn tre fjerdedeler av arbeidsmarkedene på verdensbasis rapporterer at de er positive til å ansette, sier Brath.I Europa er optimismen størst i Tyrkia, og Storbritannia har de mest positive planene på fem år. Sverige forventer 2 prosentpoeng lavere bemanningsvekst i andre kvartal enn i første kvartal. Polen forventet nedbemanning for første gang siden 2008 forrige kvartal, og forventer ytterligere 1 prosentpoeng nedgang for andre kvartal. Italia, Spania, Hellas og Nederland har svakest forventninger for andre kvartal 2013, og i Italia og Spania har forventningene om oppbemanning aldri vært lavere enn nå.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Næringsliv