Må renten kuttes allerede i mai?

Norges Bank varslet på dagens rentemøte at vi får lave renter minst ett år fremover. - Sentralbanksjefen er klar til å kutte om nødvendig, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Elisabeth Holvik - Foto - Sparebank 1
Kultur

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent på dagens rentemøte.Rentekutt i løpet av året? Samtidig foretar sentralbanken kraftige nedjusteringer av rentebanen, og første renteheving skyves frem til våren 2014. Dermed skyver de den første rentehevingen et helt år frem i tid i forhold til forrige strategirapport i oktober.- Rentebanen viste at det er en litt større sannsynlighet for at Norges Bank vil kutte renten i løpet av det neste året enn at de vil sette den opp. Vi tolket dette som et sterkt varsel til regjeringen om at de må gjøre sin del for å stabilisere norsk økonomi, når Norges Bank er bundet på hendene og føttene av et inflasjonsmål som det synes vanskeligere og vanskeligere å nå, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.- Både svakere kostnadspress i norsk økonomi som følge av blant annet økt arbeidsinnvandring, en sterk kronekurs og svært lave renter i andre land virker alt i retning å holde konsumprisveksten lav i lang tid i Norge, legger hun til.Se intervju med Jan Andreassen i Eika Gruppen, som spår rekordlav rente i årevis fremover.Fare for ubalanser Ifølge Holvik vet vi fra historien at unormalt lave renter over lang tid øker risikoen for ubalanser og bobler i aktivapriser. Hun viser til at Norges Bank særlig trekker frem den høye gjeldsgraden blant norske husholdninger, og fortsatt sterk gjeldsvekst i norsk økonomi, som grunner til bekymring.- Vi tolker dagens pressemelding fra Norges Bank som nok en klar oppfordring om at når den ikke kan bruke renten for å stabilisere norsk økonomi, så må regjeringen gjøre sitt, enten ved å dempe pengebruken over statsbudsjettet eller ved andre tiltak som å ilegge bankene økte kapitalkrav, for på den måten å bremse både utlånsveksten og boligprisveksten, fortsetter sjeføkonomen.Noe dyrere boliglån? Hun mener vi nå kan forvente en liten økning i boliglånsrenten de neste årene.- Basert på antagelse om at bankene vil ilegges økte kapitalkrav, venter Norges Bank at boligprisveksten vil komme ned de neste årene, og flate ut på 2-3 prosent om et par års tid.- Samtidig tror Norges Bank at bankenes gjennomsnittlige utlånsrente vil stige fra vel 4,0 prosent i dag til rundt 5,0 prosent om et par års tid. Altså ingen dramatisk økning i boliglånsrenten de neste par tre årene, men innstramningene vil trolig føre til at færre får låne og at utlånsveksten bremses, forteller Holvik videre.Neste rentemøte i Norges Bank er for øvrig 8. mai, etterfulgt av et 20. juni.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK!

Nyheter
Næringsliv