Mange nordmenn ville tålt høyere renter

Stadig flere sier de hadde klart en renteøkning på både 2 og 4 prosentpoeng.

Kultur

- Tross betydelig utlånsvekst har norske husholdninger reserver som gjør at de tåler en betydelig økning i lånerenten, sier administrerende direktør i FNO, Idar Kreutzer.Ifølge en undersøkelse utført av TNS Gallup for Finans Norge (FNO) svarer 63 prosent at de hadde tålt en renteøkning på 2 prosentpoeng. 47 prosent er helt eller delvis enige i at de tåler en renteøkning på 4 prosentenheter.Kreutzer mener dette er viktig og understreker at både myndigheter og finansnæringen er opptatt av at husholdninger har en gjeldsbelastning som tåler boligprisfall og renteoppgang.- Dersom du føler at økonomien din er sårbar for en renteoppgang, er rentebinding på hele eller deler av lånet noe som bør vurderes, sier Kreutzer. (©NTB

Nyheter
Kultur