- Norges Bank risikerer å miste sin troverdighet

Analytikerne i Handelsbanken peker på hva som kan tvinge frem et rentekutt allerede i sommer. Og hva som kan frata Norges Bank troverdigheten.

Kari Due-Andresen - Foto: Are Haram, Finansavisen
Kultur

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent på dagens rentemøte.Samtidig foretar sentralbanken kraftige nedjusteringer av rentebanen, og første renteheving skyves frem til våren 2014. Dermed skyver de den første rentehevingen et helt år frem i tid i forhold til forrige strategirapport i oktober.Lavere pris- og kostnadspress Faktisk legges det også inn en sannsynlighet for et rentekutt allerede på neste møte i mai.Ifølge analytikerne i Handelsbanken Capital Markets senket Norges Bank rentebanen med på det meste 73 basispunkter i 2014 sammenlignet med de forrige analysene i oktober.- Den nye rentebanen bunner ut på 1,4 prosent i 2. kvartal i år, noe som indikerer et mulig rentekutt på neste møte. Hovedgrunnen bak den kraftige nedjusteringen er lavere kostnads- og prispress i norsk økonomi enn tidligere antatt, skriver analytiker Kari Due-Andresen.- I tillegg øker norske banker sine utlånsrenter til publikum grunnet nye kapitalkravregler. (..) Lavere kapasitetsutnyttelse i Norge og svakere vekstutsikter ute trakk også rentebanen nedover, fortsetter hun.Se intervju med Jan Andreassen i Eika Gruppen, som spår rekordlav rente i årevis fremover.- Rentebanen kunne ha vært lavereIfølge Due-Andresen har Norges Bank denne gang brukt skjønn for å løfte rentebanen i den korte enden, slik at et snarlig rentekutt unngås.- Ifølge sentralbankens modellbaserte rentebane, burde styringsrenten ha vært senket ytterligere to ganger i år, slik at den hadde nådd 1,0 prosent i desember. Grunnen er svært lav inflasjon.- Når Norges Bank bestemmer seg for å presentere en høyere rentebane enn den modellbaserte, er resultatet følgelig at inflasjonen aldri når 2,5 prosent i den relevante horisonten, men er estimert å lande på 2,0 prosent i 4. kvartal 2016, fortsetter analytikeren.- Dette kan tvinge frem et kutt i sommer I den nåværende rentebanen, finnes ifølge Handelsbanken en liten sannsynlighet for et kutt i sommer.- Gitt deres nye vurdering av den økonomiske situasjonen, og spesielt forventningene om svært lavt pris- og lønnspress, er det vårt syn at Norges Bank vil bli tvunget til å kutte styringsrenten på juni-møtet i år, om inflasjonen kommer inn enda lavere enn sentralbankens gjeldende forventning.- Hvis de ikke kutter styringsrenten under slike omstendigheter, løper de risikoen for at inflasjonsforventningene faller ytterligere, og at inflasjonsmålet glipper. I så fall vil Norges Bank ha mistet sin troverdighet som en inflasjonsmålstyrer, avslutter Due-Andresen.Neste rentemøte i Norges Bank er for øvrig 8. mai, etterfulgt av et 20. juni.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK!

Nyheter
Næringsliv