Bakeaktiviteten i norske hjem er ikke jevn fordelt mellom kjønnene, i følge en fersk nasjonal undersøkelse gjennomført av Infact for mel- og bakeprodusenten Møllerens.Førti prosent av de spurte mennene oppgir at de aldri baker, mens bare fem prosent kvinner svarer det samme.Salgs- og markedsdirektør Jan Erik Eikeland i Møllerens er litt forundret over at forskjellene fremdeles er såpass store mellom kjønnene.- Her har virkelig Ola Nordmann litt å strekke seg etter! Baking er både utfordrende, sosialt og morsomt, og det håper jeg enda flere menn etter hvert vil oppdage. Det er ingen grunn til at vi menn skal la kvinnene stå for størstedelen av bakingen, og det er heller ikke er noe ved selve bakingen som skulle gi kvinner et fortrinn, sier Eikeland.Møllerens opplever en generell økning i etterspørselen etter bakerelaterte produkter for hjemmebaking. At det er tale om en baketrend er Eikeland overbevist om.- Vi ser at bakerelaterte produkter er stadig mer populært. I tillegg observerer vi at folk i økende grad viser frem sine bakeresultater i sosiale medier, blogger om baking og deler oppskrifter. Baking har mange funksjoner og det er ulike grunner til at man finner frem bakebollen og setter i gang. Det ser ut til at kvinner er mye flinkere enn menn på dette området, men det kan også hende at noen menn har litt vanskelig for å snakke høyt om at de baker og at vi derfor har noen mørketall her, sier Eikeland.