Velger vekk musikk og media

Elever velger allmennfag og realfag viser nye tall.

Kultur

I år har søkertallet til mediefaget rast nedover. 3.864 elever på landsbasis har linjen som sitt førstevalg, viser tall Utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag ifølge DN.Dette er en nedgang på nær 25 prosent.Også søkertallet til musikk, dans og drama går kraftig ned i år. Samtidig fortsetter søkertallet til allmennfag og realfag fra 2. klasse å øke.Yrkesfag fortsetter å dale i popularitet. Særlig dramatisk er det for bygg- og anleggsfag, der søkertallet har falt med nesten 30 prosent siden 2007.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Politikk