11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn i Norge.I denne sammenheng arrangerer Galleri Festiviteten og Galleri Stallgården ved Eidsvoll Verk en utstilling som hyller kvinners forhold til kunsten siden 1913. Hele ni kvinnelige kunstnere har bidratt.Utstillingstittelen «I de lange nætter» er ifølge kurator Erica Mathiesen lånt fra en erindringsbok med samme tittel skrevet av Camilla Collett i 1863. Camilla Collett vokste opp på Eidsvoll. Etter fiksjonen er boken skrevet i søvnløse netter av en person som gjenopplever en forgangen tid.- Ideen til utstillingen kom i forbindelse med at det er 100-års jubileum for kvinners stemmerett i år, og jeg leste at regjeringen hadde utlyst Camilla Collett som en av hovedpionerene i kvinnesaken. Camilla vokste jo opp på Eidsvoll og har en sterk tilknytning til området. Så det passet utrolig godt å lage en utstilling med kvinnelige, sterke kunstnere, og bruke Camillas ånd som et bakteppe for å skape en samtidsutstilling, forklarer Mathiesen.De inviterte kunstnerne har ulike innfallsvinkler til tematikken, og det kan ses på som ulike kapitler der de undersøker bokens innhold og form.- «I de lange nætter» presenterer ni kunstnerskap med sterke uttrykk, både individuelt og sammen. Dette er en samtids- utstilling satt i et historisk perspektiv hvor kunstnernes individuelle deltagelse i lys av tematikken står i sentrum, forklarer Lars Morell, som er kurator nummer to for utstillingen.På listen over kunstnere står følgende oppført: Hedevig Anker, Liv Bugge, Randi Nygård, Lina Selander, Marianne Heske, Kira Wager, Irma Salo Jæger, Josefine Lyche og Marianne Zamecznik.- Jeg peker på det fiktive og konstruerte ved historien, og ikke minst det mildt skjønnmalende mytologiserte begivenhetene knyttet til disse viktige ukene på våren 1814, forklarer Hedevig Anker.- Min installasjon kombinerer det okkulte og det esoteriske, referer til en okkult, metafysisk kvinnergruppe som så på langt hår som antenner til kosmos, sier Lyche om sitt verk.Utstillingen har vernissage lørdag 25. mai klokken 14.00. Les mer