Det er Arbeidsdepartementet som eventuelt kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken hvis det skulle oppstå fare for liv og helse.- Departementets oppgave er å følge med på konsekvensene av konflikten. Helsemyndighetene vurderer om liv og helse er i fare, og vi har tett kontakt med dem, sier Huitfeldt.Mer enn 1.000 ansatte i sju energiselskaper vil på grunn av streiken ikke utføre reparasjonsarbeid hvis det skulle oppstå strømbrudd på det nasjonale kraftnettet. To dager etter at sympatistreiken til støtte for arbeidsstriden i IT-bedriften Atea ble trappet opp, er det ennå ikke meldt om store strømbrudd som setter liv og helse i fare.
- Lovlig streik
- Jeg regner med at partene gjør det de kan for å løse konflikten og håndterer den på en slik måte at de ikke setter liv og helse i fare, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.Hun legger til at streik er et lovlig virkemiddel i lønnsoppgjørene, og at man i utgangspunktet må akseptere de konsekvensene det medfører.Leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson, Frp, ber derimot at regjeringen griper inn for å få slutt på det han kaller dumskapens streik.- Denne streiken er rett og slett latterlig. Spesielt med tanke på hvilke konsekvenser streiken kan føre til, sier Eriksson.Han mener fagbevegelsen skal slåss for at ansatte skulle få bedre lønns- og arbeidsvilkår, og ikke streike for å tvinge folk inn i det han mener er dårligere lønns- og arbeidsforhold enn hva de selv har klart og skaffe seg. (©NTB)