Når et spedbarn vokser til og begynner å åle seg rundt, krabbe og reise seg opp, må det lære seg å tolke informasjon om gjenstander som er i bevegelse.Det må bedømme hvilken retning gjenstanden beveger seg i og når den eventuelt kommer til å treffe den lille krabaten - og dermed om det er nødvendig å blunke, dukke, trekke seg unna eller kanskje gripe fatt i det som rører seg, skriver Forskning.no.Etter litt åle- eller krabbeerfaring blir babyer mye flinkere til å bedømme avstand og fart på en ball som kommer mot dem på kollisjonskurs. Det bekrefter undesøkelser utført ved Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium ved NTNU.Denne kunnskapen kan gi bedre forståelse for utviklingen til barn med ulike funksjonshemminger.- Informasjon om normalutviklingen av hjernen kan hjelpe oss til å forstå dem som ikke følger normalutviklingen, sier professor Audrey van der Meer.- Vi tror ikke at hjerneutviklingen skjer i et vakuum, men at utviklingen av sanseoppfatningen, motorikken og hjernen skjer avhengig av hverandre og samtidig. Når et spedbarn blir mer bevegelig, forventer vi derfor å se et sprang i hjerneutviklingen, og det har vi fått bekreftet i våre studier.- Vi ser at spedbarns utforskende og selvproduserte bevegelser, og den sensoriske informasjonen som følger med, kan fremme hjerneutviklingen, forklarer van der Meer.