Boka fra 1997 inneholdt håndskrevne notater av forfatteren J.K. Rowling, 22 originale illustrasjoner og en 43 sider lang kommentar skrevet av Rowling.To kjøpere kjempet en intens kamp før hammeren falt og boka ble solgt til en anonym person som bød på boka over telefon.«Harry Potter og de vises stein» var den første av sju romaner Rowling skrev om gutten som egentlig var trollmann. Førsteutgaven ble bare trykt i et opplag på 500 eksemplarer. (©NTB)