- Store svakheter og dårlig koordinering innenfor kunnskapssektoren, er karakteristikken av Kunnskapsdepartementet.I kritikken fra riksrevisjonen slaktes departementets innsats på flere sentrale områder, skriver Dagsavisen.Det gjelder blant annet videregåendeelever som ikke får læreplass, dårlig oppfølging av dem som får det, dårlig koordinering av forskningsfeltet og ikke minst at en tredel av statlige universitet og høyskoler er i dårlig stand, og at vedlikeholdsarbeidet går for tregt.- Jeg erkjenner at vi har en utfordring. Dette er gode poenger som jeg vil ta med meg videre i hver eneste budsjettforhandling, sier Kristin Halvorsen.Også kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er misfornøyd. Den peker blant annet på situasjonen for lærlinger og beskriver den som kritikkverdig og alvorlig. Komiteen reagerer også på dårlig oppfølging fra fylkeskommunene.- Det har kun vært ett egeninitiert tilsyn av fylkesmennene siden 2006, konstaterer leder av komiteen, Anders Anundsen (Frp).Halvorsen har også hatt som mål å øke antallet lærlingkontrakter med 20 prosent innen 2015, men så langt har hun bare oppnådd 3,8 prosent. (©NTB)