Det skriver VG.Blant alle mødrene som tar ulønnet permisjon, er det mest utbredt med en relativt kort ulønnet permisjon, på mellom én og tre måneder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I en studie gjort av Nav i 2009 kom det fram at 12 prosent av mødrene skulle ha ett helt års ulønnet permisjon, skriver VG.Professor og psykolog Hanne Haavind ved Universitetet i Oslo mener det er flere grunner til at kvinner velger å være lengre hjemme med barnet.- Det ikke alle som har fått barnehageplass, mens andre vil strekke tidspunktet hvor barnet starter i barnehagen noen måneder. Mødrene balanserer hensynet til økonomi og hensynet til hva de føler seg fortrolige med, sier hun.I studien fra Nav kommer det også fram at 72 prosent av mødrene ønsker seg lengre permisjon. (©NTB)