KjøpLogg inn

- Her er skilsmissefellene

Mens antall inngåtte ekteskap i 2012 var et av de høyeste på 40 år, blir partene i skilsmisseoppgjør stadig eldre.

Publisert 3. juni 2013 kl. 08.46
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 564 ord
Ellen Dehn Arvesen - Foto - Brækhus Dege

Advokat og partner Ellen Dehn Arvesen i Brækhus Dege Advokatfirma, mener det er ekstra viktig med ektepakt for eldre som gifter seg.- Som hovedregel beholder ektefeller de verdiene de brakte med seg inn i ekteskapet, hvis verdiene fortsatt finnes på skilsmissetidspunktet. Min anbefaling er likevel å inngå en ektepakt som regulerer eierforholdene nærmere, både med tanke på eventuell skilsmisse og et arveoppgjør som involverer dine og mine barn, råder Dehn Arvesen.Hun påpeker at de som inngår ekteskap i relativt voksen alder ofte har større formue på hver sin side før de gifter seg. I disse tilfellene er en ektepakt ekstra viktig, ifølge advokaten.Onsdag 5. juni arrangerer advokathuset seminar om økonomiske ordninger mellom ektefeller.Store forskjellerI 2012 ble det inngått 24 350 ekteskap. Dette er 1200 flere enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antall skilsmisser samme år var 9900. Det er laver e enn 2011, men på samme nivå som tidligere år. Statistikk over skilsmisserater fra 1959 til 2011 viser at menn i alderen 40-44 år og kvinner i alderen 35-39 år utgjør de største gruppene for skilsmisse.Dehn Arvesen forteller at til tross for høye skilsmissetall og stadig mediefokus på hvor viktig det er å sikre seg økonomisk, inngår de færreste ektepakt.- Vi ser tydelig forskjell på ulike grupper. Det er vanligere å ha en ektepakt hvis en av partene har mye større verdier enn den andre. Når to som gifter seg har omtrent like stor formue på tidspunktet for inngåelse av ekteskapet, regner mange med at fordelingen ved en eventuell skilsmisse er enkel. Det flere ikke tar høyde for er at verdiene under ekteskapet, og dermed det likeverdige forholdet, kan forskyves. Da er en ektepakt bra å ha, sier hun.Ektepakten kan også lages i etterkant, som en konsekvens av formueforskyvning mellom ek tefellene. Dehn Arvesen understreker likevel at ektepakt ikke er den eneste løsningen:- Det er mange grunner for ikke å ha en ektepakt, men du må være veldig bevisst på hva du egentlig gjør. Det kan være kjempeflott å bo på familieeiendommen til ektefellen din, men du må kjenne til hvilke økonomiske konsekvenser dette kan ha for deg - og planlegge deretter, råder advokaten.Unngå skilsmissefellene: 1. Mange regner med å få med seg halvparten av ektefellens formue ved en skilsmisse, men dette stemmer ikke nødvendigvis. Sett deg inn i hvordan skjevdelingsreglene kan slå ut for deg.2. Tenk over hvordan du bruker dine verdier og eventuell arv under ekteskapet. Bruker du for eksempel pengene på reise eller annet forbruk, mister du midlene. Setter du derimot pengene fra arv inn i bolig eller verdipapirer, får du med deg disse verdiene ved skilsmisse.3. Bruk ektepakt hvis du vil sikre egne barn ved skilsmisse.4. Vær oppmerksom dersom begge parter eier hver sin bolig, men flytter inn i én av boligene. Brukes pengene fra salget av den andre boligen på felles forbruk, vil parten med eiendom få med seg boligen, mens den andre part må etablere seg på nytt uten egenkapital. Kjøp deg derfor inn i den andre partens bolig ved innflytting.5. Det er uten betydning for delingen hvem som har tjent mest under ekteskapet, eller hvem som har betalt hva.6. Dersom ektefellene vil avtale økonomiske ordninger som fraviker lovens delingsregler, gjøres dette i en ektepakt.7. Dersom du ønsker et forutsigbart oppgjør bør det opprettes særeie. Særeie innebærer at hver av ektefellene beholder sine egne verdier ved en skilsmisse. Særeie må avtales i ektepakt.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK