KjøpLogg inn

Kvinner mobbes ut av Forsvaret

Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret, gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Publisert 3. juni 2013 kl. 05.49
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.30
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 229 ord
Foto; Scanpix

Vernepliktsundersøkelsen fra 2010 viser at 20 prosent av alle kvinner i førstegangstjenesten har opplevd seksuell trakassering.Forsvarets egne medarbeiderundersøkelser viser at tre ganger så mange kvinner i Forsvaret opplever uønsket seksuell oppmerksomhet enn i arbeidslivet ellers. Unge kvinner i førstegangstjenesten er mest utsatt, ifølge en rapport fra SINTEF i 2012, skriver Klassekampen.Frank Brundtland Steder ved FFI som leder kartleggingen og forskningen som følger årskullene fra sesjon og flere år fram i tid, mener Forsvaret har mange utfordringer for å holde på kvinnene som rekrutteres. Han er usikker på om de kjønnsrelaterte problemene vil endre seg som følge av kjønnsnøytral verneplikt.- Dette er mer en velment politisk satsing enn et vedtak basert på konsekvensanalyse og forskning, sier han.Mobbingen går ofte ut på at folk støtes ut av fellesskapet.- Det finnes ikke én lik historie, men en fellesnevner er at mange kjenner at de blir «utstøtt fra fellesskapet» som følge av forhold relatert til deres kjønn, sier Steder.Han frykter at resultatet av kjønnsnøytral verneplikt kan bli mindre motiverte årskull.- I dag velger man stort sett ut de mest motiverte til tjeneste i Forsvaret. Når målet er å få økt kvinneandel ved å innføre kjønnsnøytral verneplikt, kan dette føre til at man tar inn flere umotiverte jenter og gutter. I ytterste konsekvens vil dette svekke kvaliteten på soldatene fra årskullet, sier han.Om to uker skal Stortinget vedta kjønnsnøytral verneplikt her i landet. (©NTB)