En helt fersk studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har sett på hva som kjennetegner den norske voldtektsmannen, skriver VG.80 prosent av voldtektsofre i perioden 2004-20011 var i alderen 15-24 år. Mange av dem som begår voldtekt er også i samme aldersgruppe.Studien viser også at voldteksmannen lever litt på siden av samfunnet. Han sliter både psykologisk og sosialt og utfører ofte overgrepet i beruset tilstand, skriver avisen.De fleste unge norske kvinner som voldtas, voldtas av en mann de kjenner. Og gjennomgangen viser at en mann som voldtar sin egen partner ofte er like brutal som voldtektsmannen i en overfallsvoldtekt.