Fengselsprosjektet Siglio skal hjelpe fangene med å skape seg et nytt liv.