1 av tre ledere googler arbeidsøkere

Fersk undersøkelse viser at stadig flere ledere bruker Google for å sjekke potensielle arbeidsøkere.

Kolleger på jobb - Foto - Scanpix
Kultur

Er du på jobbsøken? Da bør du være klar over at det er stor sannsynlighet for at din poteniselle, nye sjef har sjekket deg på Google, skal en tro Xtra personells lederundersøkelse 2013.Undersøkelsen, som er gjennomført blant 512 norske ledere med personalansvar, viser at én av tre ledere sier de googler for å sjekke jobbsøkerne.- Undersøkelsen viser at det er blitt ganske vanlig å foreta digitale bakgrunnssjekker av jobbsøkere, og at arbeidsgiverne er opptatte av å skaffe seg informasjon om jobbsøkerne utover det de får presentert i søknad, cv og referansesamtaler. Samtidig burde antallet som googler jobbsøkerne vært mye høyere. Google er livets minnepinne, og det er viktig å danne seg et så helhetlig bilde som mulig før man velger å ansette noen, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.Og mannlige ledere googler mest. Hele 37,6 prosent av mannlige ledere sier de googler arbeidsøkere, mot 28,9 prosent av de kvinnelige lederne.Det er også de yngste lederne som er de ivrigste googlerne avslører undersøkelsen: 39,7 prosent av ledere mellom 18-39 år googler jobbsøkerne. Til sammenligning gjelder dette bare 23,7 prosent av ledere over 60 år.- Jeg er noe overrasket over at kvinner benytter seg mindre av Google og andre søkemotorer som verktøy for bakgrunnssjekk enn det menn gjør. Kvinnelige ledere fremstilles ofte som grundigere, og opptatte av å få mest mulig informasjon på bordet før beslutninger fattes, sies Zimmermann.Hun mener det at det er de yngste lederne som googler mest er også en indikasjon på at digitale bakgrunnssjekker av jobbsøkerne vil øke i omfang fremover, og et signal til jobbsøkerne om at man må være bevisst på hvilke digitale spor man etterlater seg på internett.

Nyheter
Kultur