Krangler om sikring av barna

Hver femte person mellom 18-29 år har opplevd krangel mellom småbarnsforeldre og besteforeldre om hvordan barna bør sikres.

Foto: Scanpix
Kultur

Den lange sommerferien for barna er i gang og siden de aller færreste foreldre kan ta ferie i hele perioden skolen, barnehagen eller SFO er stengt, er de ofte prisgitt velvillige besteforeldre. Men samtidig som besteforeldre inntar en sterkere posisjon overfor barna - og ønsker å gjøre ting på «sin» måte, så øker risikoen for konflikter og uenigheter, viser en fersk InFact-undersøkelse ifølge en pressemelding fra Babyshop.- Det er tydelig at foreldre og besteforeldre har et ganske så uavklart forhold til hvordan «barnepasset» skal foregå og hvem som har hovedansvaret for nødvendig sikringsutstyr. Dette er jo egentlig helt naturlig: Besteforeldrene vokste opp i en annen tid, under andre forhold og har dermed et annet syn på mange ting. For å unngå konflikter er det viktig å snakke om dette på forhånd. Jo flere forventinger som er diskutert og avklart på forhånd - av begge parter - desto mer reduseres risikoen for ødeleggende krangling, sier markedssjef i Babyshop Siv Auestad Horn.Eldre har ikke like mye kunnskapDessverre viser InFact-undersøkelsen at mange foreldre og besteforeldre nedprioriterer denne viktige forventningsavklaringen. Ifølge undersøkelsen sier 10 prosent at de har opplevd konflikter mellom småbarnsforeldre og besteforeldre om ansvar for sikringsutstyret. Spesielt er det unge mellom 18 og 29 år som har opplevd slike konflikter, hvor dobbelt så mange (20 prosent) sier dette.- Undersøkelsen bekrefter det jeg ofte hører fra venner, kjente og kunder; at nødvendig sikringsutstyr hos besteforeldre er en kime til konflikt. Dette henger nok sammen med at besteforeldre ikke er så vant til alt sikringsutstyret som finnes. Dermed mangler de kunnskap om hvor viktig slikt utstyr er for å sikre barna for ulykker og uønskede hendelser. Dagens småbarnsforeldre besitter langt mer kunnskap og er derfor mer opptatt av å ha på plass riktig utstyr, sier Horn.Kostnaden bør tas av besteforeldreneI InFact-undersøkelsen svarer 20 prosent av respondentene at de mener det er besteforeldrene som har ansvaret for nødvendig sikringsutstyr når barnebarna kommer på besøk. 38 prosent av respondentene mener at ansvaret bør deles. Når man ser på hvem som skal ta kostnadene med sikringsutstyr hos besteforeldrene, så mener 42 prosent at det i hovedsak bør være besteforeldrenes ansvar, mens 20 prosent legger dette ansvaret på foreldrene selv.- Undersøkelsen viser at mange er opptatt av at besteforeldrene bør ta kostnaden ved å ha nødvendig utstyr på plass når barnebarna kommer på besøk. Dette henger nok sammen med at flere eldre enn før tar seg råd til å kjøpe denne type utstyr. Når så mange unge mener at dette bør være et delt ansvar, er det grunn til å spørre seg om de ikke helt stoler på at slikt utstyr anskaffes, og at de derfor ønsker å være på den sikre siden ved å spleise på utstyret selv, sier Horn.Barnesete for bil er viktigst Over halvparten av befolkningen (52 prosent) mener barnesete for bil er det aller viktigste sikringsutstyret som besteforeldre må ha tilgjengelig. Blant gruppen med omsorg for egne barn mener 61 prosent at dette er viktigst. I aldersgruppen inntil 30 år mener 10 prosent at plugger for stikkontakt og sikring på kjøkkenet er det viktigste sikringsutstyret.- Myndighetenes kampanjer for bedre sikring av barn i bil har tydeligvis hatt god effekt, siden så mange oppgir at barnesete i bil er det viktigste sikringsutstyret besteforeldre må ha på plass. Likevel opplever jeg et stort behov for økt kunnskap om hvorfor dette er viktig, og ikke minst hvordan utstyret skal brukes riktig. I følge norsk lov skal alle som sitter i bilen være sikret med bilens belter eller tilleggsutstyr. Det er påbudt å bruke godkjent barnesikringsutstyr til barnet er 135 cm høyt. Det kan skje alvorlige ulykker dersom barnet sitter feilsikret eller usikret i bilen, selv på korte turer i lav hastighet. Her er jeg engstelig for at det er store mørketall, avslutter Horn.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Kultur