Økonom anbefaler: - Fri til jentene

- Kompetansebedriftene bør fri til jentene, og de bør gjøre det allerede fra høsten av, sier småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Ellen Dokk Holm - Foto - DNB
Kultur

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, kommer med en klar oppfordring til norske bedrifter:- Fri til jentene.Hun minner om at utdanningstoget går hver vår og at bedriftene bør gjøre en innsalgs- og orienteringsjobb i god tid før mange unge må bestemme seg for hvilke skoler de skal søke opptak ved.- Mens Norge skriker etter it- og ingeniørkompetanse velger det store flertallet av jentene fortsatt ikke ingeniørfag og enda færre enn før velger IKT-utdannelse. Mange norske bedrifter etterlyser denne typen kompetanse, og ingeniør- og tekniske høyskoler og universiteter prøver å tiltrekke seg flere kvinner fordi de har overvekt av mannlige studenter. Her bør bedriftene hjelpe høyskolene og universitetene. Det har de alt å tjene på, sier Dokk Holm.Småbedriftsøkonomen ser at både elever og næringslivet har mye å vinne på at ulike bedrifter bidrar til at yrkesveiledningen i skolene blir bedre enn den er i dag.-Bedrifter som har spesielle kompetansebehov har spesielt mye å vinne på det. Det har også jentene fordi det kan føre til at flere velger utdannelser som kvalifiserer til jobber med høyere inntekt, påpeker hun.Og viser til at jenter ofte velger tradisjonelt, ikke tenker på konsekvenser og ikke vet hvilke valgmuligheter de har.- Mye tyder på at yrkesveiledningen i norske skoler ikke er god nok. Jeg tror derfor bedriftene må ta skjeen i egen hånd. De bør rett og slett be om å få komme på besøk til både ungdomsskoler og videregående skoler og fortelle elevene hvilken kompetanse de har behov for, hva disse jobbene innebærer og hvordan elevene kan tilegne seg slik kompetanse, sier Dokk Holm.Hun mener samarbeidet mellom skole og næringsliv må bli bedre.- Det har alle parter alt å tjene på, fastslår småbedriftsøkonomen og legger til:-Hvis flere jenter velger ingeniør- og IT-fag kan det også før til at lønningene stiger innenfor skole-, helse- og omsorgsyrkene. Markedet bestemmer jo prisen på arbeidskraft, og en slik utvikling vil bare være sunn, slik jeg ser det.

Nyheter
Kultur