Store forskjeller i tilbud til barnevernsbarn

Nye tall viser at det er store forskjeller i tilbud til barnevernsbarn rundt om i landet. Forskere er særlig bekymret for utviklingen i Oslo.

Foto: Scanpix
Kultur

I Finnmark mottar 37,7 av 1.000 barn og unge opp til 22 år hjelp fra barnevernet. I Akershus er det bare drøyt halvparten så mange som får hjelp, mens i Oslo har andelen barn som får hjelp ligget under landsgjennomsnittet siden 2010, skriver Aftenposten.Dette er i skarp kontrast til det som er statens mål: At barn og unge skal ha et likeverdig barnevernstilbud uansett hvor de bor i landet.Forsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning mener at forklaringen på hvorfor det er slik, er sammensatt. Han peker likevel på to mulige hovedforklaringer.- Levekårsforskjeller i de ulike fylkene kan skape ulike behov for hjelp, eller så kan tilbudet fra barnevernet variere, sier han.Finnmark og Akershus ligger i hver sin ende av statistikken, og forskjellene har økt kraftig mellom disse to fylkene.Forskerne er også bekymret over utviklingen i Oslo, der antallet som får hjelp, har ligget under landsgjennomsnittet siden 2010.- Utviklingen i Oslo er bekymringsfull. Meg bekjent er det ikke noe som tilsier at behovet er gått ned i Oslo, sier forskningsleder ved NOVA, Lars B. Kristofersen.Barnevernsleder Marit Hoff i Alna bydel i Oslo mener at Oslo har en noe høyere terskel for hvilke familier som får hjelpetiltak enn andre kommuner. (©NTB)FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Politikk