Utrygt for syklistene i Oslo og Bergen

Bare én av ti bilister i Oslo og Bergen mener trafikksikkerheten for syklistene i byene er god, viser en ny undersøkelse.

Foto: Scanpix
Kultur

27 prosent av dem som sykler i disse to byene mener det samme, viser en fersk undersøkelse utført av TNS Gallup for NAF. Organisasjonen mener det er vanskelig å få flere til å begynne å sykle når så få bilister mener det er trygt å sykle.Målet til regjeringen er at forventet trafikkvekst skal tas med blant annet sykkel. Det betyr at mange som kjører bil må over på sykkelsetet.- Når det føles så utrygt å sykle for dem som i dag kjører bil, er det en stor utfordring å få flere til å gjennomføre hverdagsreisene sine på sykkelsetet. Trygghet er avgjørende, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF i en pressemelding.Blant de fire storbyene i Norge er det Trondheim som oppleves tryggest for syklister. 59 prosent av syklistene i Midt-Norges hovedstad mener det er trygt å sykle i og rundt byen. Bilistene i byen er derimot mer skeptiske. 35 prosent av dem på fire hjul mener det er trygt for syklistene.I tillegg til Trondheim oppleves Stavanger-trafikken som relativt trygg for syklister, men også her er det ikke mer enn drøye halvparten av syklistene som mener det er trygt.Det er gjennomgående for alle de fire storbyene i landet at syklistene selv er de som oppgir høyest skår på trygghet.

Nyheter
Kultur