Ektepar dømt for barnehagebedrageri

Et ektepar som er dømt for grovt bedrageri tilknyttet drift av private barnehager, har trukket ankene. Dermed står dommen fra Asker og Bærum tingrett.

Barn leker i barnehage - Foto: Scanpix
Kultur

Ekteparet eide flere selskaper som drev barnehager i Oslo og er dømt i tingretten for blant annet grov utroskap og grovt bedrageri tilknyttet drift av private barnehager.Dommen omfatter i tillegg konkurskriminalitet, tyveri og flere brudd på regnskapslovgivningen. Begge er dessuten dømt for grovt trygdebedrageri og medvirkning til dette på nær 1,3 millioner kroner.Ekteparet ble i tingretten dømt til henholdsvis tre år og to og et halvt års fengsel. Ett år av straffen er gjort betinget for begge. Begge ble også idømt inndragning på til sammen 4,5 millioner kroner. De er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i henholdsvis fem og tre år og må betale erstatning på til sammen rundt én million kroner. (©NTB)FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Næringsliv