Sparebank mottok pris for sin innsats i skolen

Sparebanken Møre er tildelt prisen for sin innsats for skoleelever.

Anne Kathrine Slungård, adm. dir. UE Norge, Edgar Ebbesvik (hederlig omtale), Sparebanken Vest, prisvinnerne Fredrik Christian Langlo og Christine Hodder, Sparebanken Møre og Idar Kreutzer, adm dir Finans Norge - Foto - Ragnar Falck, Sparebankbladet.
Kultur

Sparebanken Møre har besøkt ungdomsskoler over hele fylket og banken ga forrige skoleår nær 2000 elever opplæring i personlig økonomi. På Finans Norges skolekonferanse i dag ble banken tildelt prisen i Finansstafetten der finansinstitusjoner bidrar med sin kompetanse i skolen.- Det er gledelig å bli tildelt prisen for arbeidet vi gjør sammen med Ungt Entreprenørskap, sier divisjonsleder for personmarked i Sparebanken Møre, Trond Nydal i en pressemelding.- Spesielt når en ser alle bidragene som blir gjort rundt om i landet, blir en ekstra stolt av det gode og viktige arbeidet som flere av våre ansatte har lagt ned. Det vil fortsatt være et tett samarbeid mellom skolene i fylket, Ungt Entreprenørskap og Sparebanken Møre i årene fremover. Dette ser vi på som en god investering i fremtiden, sier Nydal.Bankens ansatte har vært veiledere for Økonomi og karrierevalg, et program utviklet av organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Programmet gjennomføres som et samarbeid mellom skoler og fagpersoner fra lokale banker og forsikringsselskaper. I 2012 var det nær 17 000 ungdomsskoleelever som gjennomførte programmet på landsbasis.- Det er et stort behov for at unge får opplæring i og bevissthet om personlig økonomi. Når bankansatte kommer inn i klasserommet og snakker med elevene om temaet, gir det en helt annen læring enn når de leser om det i en lærebok. Sparebanken Møre engasjerer seg i dette arbeidet på en forbilledlig måte, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge."Sparebanken Møre har vært en aktiv medspiller fra 2007 og har siden oppstarten fått fotfeste i store deler av fylket. Banken har fått prisen før, men vi er ikke redd for å gi denne påskjønnelsen to ganger til en bank med en så god utvikling samt fremragende kvalitet både på struktur, prosess og resultat", heter det i juryens begrunnelse.- Medarbeidere i næringen sitter med verdifull kompetanse som skolene ønsker og de unge trenger. Jeg håper prisen vil inspirere andre finansinstitusjoner til å engasjere seg i dette arbeidet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Politikk