Tall fra KVD, Nordens største markedsplass for bruktbil, viser at andelen svenske kvinner som kjøper bruktbil på deres nettbaserte auksjon har økt med 17 % de siste fem årene.I samme periode har antallet kvinner som registrerer seg for å kunne delta i auksjonene mer enn seksdoblet seg, til nær 40.000.Andelen kvinnelige medlemmer har økt med 31 % de siste fem årene. KVD omsetter årlig over 20.000 bruktbiler, og etablerte seg i fjor høst i Norge, opplyser selskapet i en pressemelding.Toppsjef i KVD Kvarndammen, tror bilbransjen bør merke seg utviklingen:- Når andelen kvinner som handler bil på nettet øker, er dette en bekreftelse på at kvinnene blir en stadig viktigere målgruppe for bilbransjen. Sentralt i dette står fremveksten av nettet som kanal i bilmarkedet, både for å orientere seg ved bilkjøp, og som en stadig viktigere salgskanal for bil. Når bilmarkedet gradvis flytter seg fra den tradisjonelle forhandlerrommet til nettet mener vi kvinnetrenden vil forsterke seg fremover, sier Ulrika Drotz Molin, administrerende direktør i KVD Kvarndammen.
Kvinner bruker nettet aktivt til å orientere seg når de kjøper bil, og de er mer opptatt av informasjon om bilens tilstand en menn når de gjør sine vurderinger av en bruktbil.En undersøkelse KVD har gjennomført blant mer enn 1000 nordmenn viser at hele 66 % av kvinnene sier de mener dokumentasjon av bilens tilstand er svært viktig, mot 45 % av menn.Samtidig sier 59 % av kvinnene at de mener det er svært viktig at bilen har gjennomgått en objektiv test, kun 36 % av mennene sier det samme. Like mange kvinner som menn sier i undersøkelsen at de liker å kjøpe bruktbil, her er tallet 50 % for begge kjønn.- Selv om det fortsatt er flest menn som handler bil, blir det stadig viktigere for oss å forstå og tilpasse oss den kvinnelige bilkjøperen. Kvinner er opptatt av andre ting enn menn, viser våre undersøkelser. Dette samsvarer med internasjonale funn, som viser at kvinner søker informasjon om bilens tilstand, mens menn er mest opptatt av utseende og ytelse, sier Håkon Bråthen, leder for KVD Norge.I USA, som er verdens nest største bilmarked, sier tre av fire kvinner i en undersøkelse at de føler seg misforstått av aktørene som markedsfører biler, til tross for at kvinner nå står for 65 % av nybilkjøpene. Her viser tall at kvinner også er mer tilbøyelige til å hente informasjon på nettet enn hos en bilforhandler: 80 % av kvinnene bruker internett til å innhente informasjon før de kjøper bil.