Dagens gjennomsnittstudent har 1.000 kroner mer i boligutgifter enn for et år siden.Det fremgår av en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for DNB.Boutgiftene er nå opp i 6.000 kroner per måned.Tre av fire studenter opplever nå at studiestøtten ikke strekker til, og en like stor andel jobber dermed ved siden av studiene.- Studentene har fått langt dårligere levevilkår de siste årene, fastslår forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, i en kommentar.
Hun kan fastslå at det har blitt dyrere å leve, særlig å bo. Det har ført til at de som ikke får økonomisk støtte fra foreldrene må jobbe langt mer enn hva studiene tillater.LæreriktFølg HegnarOnline på Facebook her!
- Godt over halvparten av studentene som jobber ved siden av mener at jobbingen går utover studiene, og paradoksalt nok får mange av disse redusert studiestøtten som følge av at de tjener for mye, påpeker Sandmæl.Nesten halvparten av de som jobber ved siden av studiene møter denne problemstillingen, totalt 41 prosent - og 49 prosent av de mellom 25 og 30 år, viser undersøkelsen. Sandmæl presiserer likevel at det å jobbe ved siden av studiene er både lærerikt og viktig både for å forberede seg til arbeidslivet og for å starte pensjonsopptjening:- Men ingen er tjent med at studentene må jobbe så mye at de får dårlige karakterer, bruker langt flere år enn de ellers ville gjort eller i verste fall dropper ut av studiene, sier hun.Derfor mener hun at tilbakemeldingene fra studentundersøkelsen aktualiserer debatten om hvorvidt studiestøtten er god nok.