- Tanken om en slik park kom allerede da jeg kjøpte Ekebergrestauranten, og jeg har jobbet med prosjektet i ti år. Jeg har vært så heldig å bli født i Oslo i Norge, og har tjent godt med penger her. Dette er min anledning til å gi noe tilbake til byen, sa eiendomskongen Christian Ringnes til HegnarTV.Prisen på rydding av parkområdet, skulpturer til parken og det medfølgende fondet på 100 millioner kroner som skal sikre drift av parken i årene fremover ble tilslutt 350 millioner kroner.Foreløpig bør de besøkende belage seg på å ta bussen opp til Ekeberg, eller gå. Ringnes har sørget for at stiene fra Gamlebyen til Ekeberg har blitt ryddet, og bedyret at spaserturen opp kneika fra Oslo S kun tar et kvarter.
- Vi har overhodet ikke skrinlagt gondolbanen. Den ligger inne i reguleringsplanen, sa Ringnes som la til at om ingen andre bygger den så gjør han det selv.Eiendomsinvestoren anslo prislappen på selve gondolbanen med to stasjoner til å ligge på rundt 150 millioner kroner.Det var også tekniske analyser av Opera og Marine Harvest. Chartene til dagens sending finner du på .