Menn med forsørgeransvar jobber gjerne mye. De jobber overtid, de jobber turnus for å få ekstra tillegg, de tar ekstrajobber, og på fritida pusser de opp eller bygger på huset selv slik at det blir billigere, skriver .Når kvinner velger å jobbe mindre for å være mer hjemme med barna, må ofte mennene jobbe mer for å forsørge familien.- Mange menn strekker seg langt for at deres ektefeller eller samboere skal kunne være hjemme på deltid og for å skape både den gode familien og det gode hjemmet, forteller May-Linda Magnussen.Hun er sosiolog og forsker ved Agderforskning og har intervjuet 12 menn i Agder om deres forsørgerrolle i familien.- Mange menn opplever at de har hovedansvaret for å forsørge familien. Og det er også en selvfølge for dem å ta dette ansvaret. Det er ikke noe de stiller spørsmål ved, sier forskeren til Forskning.no.Mennene planlegger også familiens økonomi og er den som betaler de fleste regningene. Samtidig bruker de mye tid på å bekymre seg over økonomien.