Vegard Skirbekk, forsker ved International Institute for Applied System Analysis i Østerrike og kollega Morten Blekesaune fra Universitetet i Agder har nå undersøkt hvordan personlighet påvirker sjansene for å få barn, skriver Forskning.no.Resultatene antyder at denne faktoren spiller en stadig større rolle.Materialet viser at kvinner som er målbevisste og selvdisiplinerte har en tendens til å få færre barn, mens det samme gjelder menn som er preget av åpenhet for nye erfaringer. Men noe av det mest interessante, dreier seg om nevrotiske menn.- Nevrotisisme ser ikke ut til å ha hatt noen betydning for barnetallet for menn født før 1957. Men i dag er det blitt et viktig mål, sier Skirbekk til forskning.no.Personlighetstrekket ser altså ut til å ha fått større betydning for fertiliteten med tida.