Mangler sjefen din energien og engasjementet som sprer den rette entusiasmen på kontoret? Mangler han eller hun visjonerer og er dårlig til å kommunisere? Da kan det hende at du rett og slett har en elendig sjef.Og konsekvensene av dårlig lederskap er mange.- Det vil og få utslag i høyere turnover, svakere omdømme og et arbeidsmiljø preget av fryktkultur og overdreven konkurransementalitet, sier Jan Gunnar Kaaresen, som er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, med arbeidsrett som spesialfelt til Klikk.no.Ifølge Harvard Review er det ni tegn som kjennetegner en dårlig sjef. Sjekk om din sjef kvalifisererer her:
- Mangler energi og entusiasme- "Bra nok" der det trengs utmerkede resultater- Mangler en tydelig visjon og retning- Klarer ikke å være en lagspiller- Sier en ting, men gjør noe helt annet- Lærer ikke av egne feil- Sliter med endringsledelse- Sliter med å utvikle andre- Mangler sosial kompetanseKilde: Harvard Business Review via Klikk.no