- Mens noen mennesker bobler over av nye innfall, viser andre sjelden eller aldri tegn på kreativitet, sier professor Øyvind L. Martinsen ved BI, til Dagbladet.Han har nylig gjennomført en studie for å indentifisere hvilke personlighetstrekk som kjennetegner kreative mennesker. Og Martinsen kom frem til sju overodnede personlighetstrekk som kjennetegner de kreative. Blant dem er assosiativ orientering og fleksibilitet.Men det er ikke bare positive egenskaper som kjennetegner disse personene, de kan også ha et stort behov for oppmerksomhet, og være følelsesmessig ustabile.Men Martinsen er overbevist om at kreativitet vil bli en stadig viktigere konkurransefaktor i arbeidslivet fremover.- Studier viser at kreativitet blir ansett som den viktigste ledelseskompetansen for næringslivet, mens ledere vurderer kreativitet som den viktigste kompetansen hos sine medarbeidere.