Levende lys forurenser hjemmene våre med ultrafine partikler som er så små at de kan trenge inn i kroppens celler, skriver Politiken.dk.Har du et par levende lys tent i to timer om dagen, står de for nesten to tredjedeler av den samlede innendørsforurensningen.Dette viser en ny undersøkelse av inneklima, som den danske lektoren Gabriel Bekö fra DTUs Institut for Byggeri og Anlæg står bak.Forskeren understreker at undersøkelsen ikke sier noe om hvor skadelige partiklene er. Men dens konklusjoner er overraskende, for den dokumenterer at danskene forurenser sitt eget hjem tilsvarende den forurensningen man ser i hjem i byer i Kina.Undersøkelsen er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science and Technology, skriver Politiken.dk.