Spekter har stevnet Unio og Norsk Sykepleierforbund (NSF) for Arbeidsretten, skriver Dagbladet onsdag.Arbeidsgiverorganisasjonen ønsker å få slutt på det den mener er landsomfattende aksjoner som innebærer brudd på fredsplikten.- Vi mener det pågår en ulovlig landsomfattende aksjon blant NSFs medlemmer og tillitsvalgte. De har prøvd å presse arbeidsgiver, noe vi mener er brudd på fredsplikten i henhold til hovedavtalen, sier Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen.Bakgrunnen for saken er en langvarig strid om hvor ofte sykepleiere skal måtte ta helgevakter. Spekter opplyser selv at Unio og NSF nekter for å ha igangsatt ulovlige aksjoner.NSFs leder Eli Gunhild By sier til avisa at hun må sette seg mer inn i stevningen før hun kan kommentere den. (©NTB)