Grønn Hverdag gir JohnnyLove grønt lys

Fikk først rødt lys, men nå har Grønn Hverdag snudd.

John Vinnem - Foto - Johnny Love

5. september i år, omtalte Mimote.no en bærekraftsrapport fra Grønn Hverdag, som ga 25 av 34 klesmerker i Norge bunnplassering.JohnnyLove var en av de norske merkene som ifølge nettstedet fikk rødt lys i kartleggingen - den laveste plasseringen.Dette reagerte designer John Erling Vinnem sterkt på, og uttalte til HegnarKvinner at han alltid har vært opptatt av bærekraftsperspektivet. Bunnplasseringen skyldtes ifølge han at klesmerket ikke hadde fått levert alle relevante opplysninger i tide.Etter at Grønn Hverdag nå har fått behandlet informasjonen fra merket, gir de JohnnyLove grønt lys - som er beste plassering.- Vi er fornøyd med at vi har havnet på riktig hylle i kartleggingen, og at vi har fått anledning til å bli vurdert ut fra riktige og fullstendige opplysninger, sier Vinnem til HegnarKvinner.I den nye vurderingen kommer blant annet følgende pukter frem:- Johnny Love har en offensiv tilnærming til og tydelige mål for bærekraft, som følges opp i praktisk handling/konkrete resultater.- De har grønne kolleksjoner og disse utgjør 100 % av omsetningen.- De har kjennskap til 100 % av sluttprodusentene og har god oversikt over komponentprodusentene og råvareprodusentene. De har ikke leieprodusenter.JohnnyLove-designeren synes det er viktig at det blir satt fokus på disse sidene med produksjon.Samtidig mener han at kartleggingen som er gjort i utgangspunktet, er voldsomt ambisiøs.- Det har neppe vært ressurser nok i prosjektet til å gjennomføre det grundig nok med hensyn til rekkevidden man har satt, sier han.- Det er for eksempel liten tvil om at produksjon utenfor EU både utgjør brorparten av klærne som lages av/for norske merker og kjeder, og samtidig er det innen denne produksjonen vi finner verstingene når det gjelder både miljø og arbeidsvilkår. Bare det å kartlegge arbeidskår er et omfattende prosjekt, men noe det er mulig å gjennomføre i samarbeid med bransjen. Så kan en deretter se på miljø.Vinnem mener bransjen burde ha blitt inkludert i evalueringen.- Det sitter mye kunnskap om dårlig versus god produksjon, og om kår og muligheter rundt om i verden. Slik kan man få en kontrollfunksjon overfor de store merkene, samtidig som en dialogbasert ordning kan støtte og oppdra mindre merker og nykommere.Nå håper han at regjeringen setter av midler til en ny og permanent ordning.- Det er viktig at folk skal være trygge på det de kjøper, og merkenes egne vurdering av sin etiske profil vil jo aldri bli 100% troverdig. Derfor er vi altså grunnleggende positive til at tiltak som kartlegginger og så videre, som blir gjort.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK