- Inspirerende lærere er unntaket

Aspiri-gründer Andreas Bjerkedal mener det er paradoksalt at Norge ikke har et av verdens beste utdanningssystem.

Andreas Bjerkedal - Foto - Privat

- Selv om jeg aldri har hatt noe kall til å jobbe med undervisning og utdanning, har jeg alltid vært opptatt av lærerne mine. Jeg har ofte tenkt på hva jeg selv ville gjort annerledes dersom jeg var han som stod ved tavlen og underviste, sier Andreas Bjerkedal.I 2010 startet Andreas opp den norske avdelingen til Aspiri, som er nordens største leverandør av eksamensforberedende kurs. Til HegnarKvinner forklarer han hvorfor det ble nettopp god undervisning han valgte å satse på da han selv var ferdig med studiene.- De dyktigste lærerne inspirerer og skaper interesse for faget, selv for de minst motiverte. Således beviser de at hvem som helst kan bli interessert i et fag - så lenge det blir formidlet på riktige måte.Dessverre hører disse lærerne til unntakene og ikke regelen i dagens skole og utdanningsinstitusjoner, mener Andreas.- Når vi Norge er lite villige til å fungere som ufaglært arbeidskraft er vi nødt til å satse på kunnskap. Hvis vi ikke kan være billigst, så må vi være best. Dette er enkel logikk. Det er derfor paradoksalt at verdens rikeste land ikke har et av verdens beste utdanningssystem og de flinkeste elevene. Det er fint at vi bruker mye penger på forskning men det er en forutsetning av vi har kunnskapsrike forskere.Gikk opp en karkatererSelv valgte han å studere økonomi på Copenhagen Business School, siden han fant økonomi interessant, og ikke visste helt hva han ville bli.- Ved CBS gikk alle de norske studentene jeg kjente til eksamensforberedende kurs hos Aspiri, som et supplement til undervisningen på skolen. Her fikk vi den beste undervisningen jeg har opplevd, og alt var fokusert rundt eksamen. Uavhengig av nivået i forkant, var opplevelsen at man gikk opp en karakter eller to ved å delta på kurs.I Norge fantes det ikke noe liknende Aspiri, til tross for hvor mange studenter som benyttet seg av tilbudet i Danmark.- Jeg hadde interesse for undervisning, god forståelse av økonomiske fag og et ønske om å starte for meg selv. Derfor valgte jeg å skriv en bacheloroppgave i Entreprenørskap om å starte med eksamenskurs på i Norge. I prosessen kom jeg i kontakt med Aspiri i Danmark og vi ble enige om å starte opp i Norge sammen.Mange gründere undervurderer verdien av kunnskapsrike samarbeidspartnere og investorer, tror Andreas.- Du tar ofte mye mindre risiko for å kunne eie halvparten av noe som blir dobbelt så stort som noe selveiet.Fikk 200.000En hel sommer gikk med til å få undervisertrening, og til å bli lært opp i hvordan han skulle trene andre undervisere i formidling.- Aspiri i Danmark har mange års erfaring med å trene opp Danmarks beste undervisere og de gav meg uvurderlig kunnskap i denne prosessen. Deretter fikk jeg totalt 200.000 kroner i startkapital fra Aspiri Danmark, som skulle dekke oppstarten i Norge.Den første «tabben» Andreas gjorde, var å bruke 50.000 kroner på å sponse fadderukene på BI.- Det viste seg at studentene var noe mer opptatt av å bli kjent med hverandre, enn å komme på et av våre introduksjonskurs for å bli kjent med oss, forklarer han.Etter dette ble det svært vanskelig å markedsføre seg.- Vi fikk ikke lov til å være synlig på BI da de oppfattet oss som konkurrenter. Vi inngikk et samarbeid med studentforeningene om å promotere gratiskursene våre, men de ble nektet av ledelsen på BI å ha noe med Aspiri å gjøre. Slik jeg har forstått det skal studentforeningene være selvstendige, men det var de altså ikke på BI. Jeg henvendte meg gjentatte ganger til ledelsen og forelesere for å forklare at vi ikke var i konkurranse med deres utdanningstilbud, kun et supplement som skulle hjelpe studentene deres før eksamen. Hver gang ble jeg møtt med arroganse og responser som: «Vi har en holdning til det dere driver med og den kommer ikke til å endre seg».Til slutt manet han seg opp til å ta ordet i pausen av en forelesning.- Jeg inviterte alle som satt der til introduksjonskurset vårt, som var gratis. Da jeg kom tilbake til kontoret hadde antall påmeldte steget fra fem stykker til i underkant av tohundre.Litt over 800 studenter deltok på gratis kurs, og over 1100 kjøpte et eller flere eksamenskurs den første høsten.- Det var en viktig del av strategien å gi studentene mulighet til å prøve oss ut før de eventuelt betalte for eksamenskursene. Det å gi kunder tilbud om å prøve ut produktet før de kjøper, er en god trend som vitner om en sunn forretningskultur.Må brenne for ideenDet jobber i dag 20 kursholdere på oppdragsbasis i Aspiri, samtidig som Andreas selv underviser rundt 500 timer i året selv.- Jeg oppfatter det å lære bort som det mest givende man kan gjøre. Alle, inkludert meg selv, elsker når det går opp et lys for elevene. Jeg føler meg svært heldig som har muligheten til å leve av å bidra med dette. Det er mye letter å lykkes som gründer hvis man brenner for det man driver med. Det nytter ikke om pengene er det eneste motivet.Det er også viktig med en klar og lett forståelig visjon og vite hva selskapets avgjørende suksesskriterier er, mener Andreas.- At fokus på disse ikke-økonomiske målene gjennomsyrer bedriften tror jeg er helt avgjørende. Jeg har alltid visst at vi må ha fornøyde kunder som føler at de går opp en karakter eller to etter å ha deltatt på kurs. For å få til dette må man ha relevant kursmateriale og benytte de beste formidlerne. Jeg tror vi er de eneste i Norge som trener undervisere i formidling på den måten vi gjør.Underviserne deres får lønn som baserer seg på studentenes tilbakemeldinger.- På den måten jobber alle mot det samme målet. I et sentrert marked hvor alle kundene snakker sammen blir man fort straffet hvis man leverer dårlig. Samtidig er det en stor fordel når man har fornøyde studenter. Den økte bruken av sosiale medier gjør at alle selskaper må ta hensyn til dette i langt større grad enn tidligere. Likesinnedes skussmål har blitt en viktig faktor når vi kjøper produkter og tjenester og det er enkelt å få tilgang til dem.I dag bruker Aspiri knapt nok penger på markedsføring, men investerer heller i kvaliteten på kursene.- Grunnen til at de konkurrentene som har kommet underveis har mislykkes tror jeg kommer av nettopp dette. Fokuset syntes ikke å være på å lage noe som var verdifullt for studentene. Når man starter et selskap er det viktigst å vite hvorfor man vil gjøre det. På bakgrunn av det, må man finne ut hva man vil tilby og deretter hvordan man skal gjøre det. Den samme rekkefølgen er også avgjørende å bruke i markedsføring.Pasta med ketchupAt det å starte opp en bedrift er hardt arbeid, er noe Andreas har fått erfare.- Som gründer må man være villig til å gjøre alle mulige arbeidsoppgaver, fra de store strategiske avgjørelsene - til de helt små. Samtidig må man være villig til å leve på pasta med ketchup.Det første året jobbet han minimum 70-80 timer i uken i gjennomsnitt, noe som ser ut til å ha gitt han en unik motivasjon.- Hvis man starter opp med mye kapital og kan ansette med en gang tror jeg dette ikke nødvendigvis er positivt. Man lærer veldig mye av å utføre alle de ulike oppgavene i selskapet selv.Å ha god kontakt med kundene er også noe som er helt avgjørende i starten for at et selskap skal gå i riktig retning, oppfatter Andreas.- Det er viktig å få deres tilbakemeldinger og holdninger, slik at man lettere kan finne frem til de riktige markedsføringsmetodene, produktsammensetningene og prisene. Dette kan man gjøre gjennom kundeservice, tilbakemeldingsskjemaer og ved å ringe dem. Min erfaring er at kunder føler seg veldig verdsatt når de blir ringt og at de veldig gjerne bidrar med nyttig informasjon.Flott utgangspunktSom gründer av et lite selskap dreier dagene seg nesten utelukkende om strategi og markedsføring.- Generelt gjelder det at gründere må ha evnen til å tenke nytt og gå nye veier. Du blir ingen stor entreprenør av å kopiere det som står i lærebøkene. Dette betyr ikke at du ikke skal dra nytte av hva andre har ment og tenkt, men at skal man lykkes så må man evne og bruke denne kunnskapen til innovasjon og nytenkning.Andreas sier at han alltid har vært frihetssøkende og ikke spesielt flink til å forholde seg til autoriteter. Med slike egenskaper kan det kanskje være utfordrende å jobbe for andre, men det er et flott utgangspunkt for å starte noe selv.- Ønske om å oppnå suksess har vært en viktig drivkraft. Økonomisk suksess er viktig, men følelsen av at man bidrar med noe positivt gir en vel så stor følelse av suksess. Det første følger gjerne med det siste. Dessuten er det viktig å skape en god arbeidsplass for de ansatte, med gode vilkår og muligheter. Det har vært hyggelig å se at mange av kursholderne i Aspiri har gått ut i veldig spennende og gode jobber etter endte studier, sier han.Også mattemester Suksessen med Aspiri gjorde at Andreas også fikk tilbud om å selge e-læringsverktøyet www.mattemestern.no i Norge. Den danske versjonen har vært i salg i Danmark i 3. år, og 40 % av skolene der betaler for det.- Målet i Norge har hele tiden vært å tilby dette gratis for skolene fordi den norske skolen sårt trenger gode digitale hjelpemidler i matematikk og det er alt for lite penger i kommunene til å betale for det. Et godt gratis tilbud vil bidra til øke kvaliteten i matematikkundervisningen, ikke bare for de skolene som har råd til det, poengterer han.Tilgangen til Mattemestern har vært gratis for alle grunnskoler i Norge de siste to årene og er det foreløpig ut 2013. Til nå har alle utgiftene til driften blitt finansiert av overskuddet til Aspiri Norge. Etter hvert som flere og flere skoler har tatt det i bruk, er kostnadene til utvikling, support, redaktør og presentasjoner blitt høyere enn det Aspiri kan bære.- Jeg jobber derfor nå for at en eller flere av de teknologitunge norske bedriftene, som er tjent med å heve nivået i matematikk, skal bli med og sponse driften. På den måten kan de gi tilbake til samfunnet på en måte som er relevant for dem og som vil bidra til å styrke deres omdømme, avslutter Andreas, oppfordrende.Andreas tips til å bli bedre i matematikk:- Gi det en sjanse! Flere har en holdning om at matematikk er kjedelig og vanskelig. Matematikk på et nivå du ikke forstår, er kjedelig. Matematikk som gir deg utfordringer du mestrer, er kjempegøy. Jeg tror all ny læring er betinget av at man tar utgangspunkt i noe man kan og forstår fra før av. Det er derfor avgjørende å finne sitt nivå og starte derfra. Det er ok å gjøre 3. klasse multiplikasjon selv om du går i 5 klasse. Alle elever er på ulikt nivå, men får stort sett den samme undervisningen. Nettet er fullt av ressurser som gjør det gøy å gjøre matematikk. Prøv forskjellige læringsmetoder, og finn ut hva som passer deg best. Se videoer, spill, lag tegninger, les teori, gjør oppgaver og kombiner gjerne disse. Gi deg selv belønninger underveis!FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK