- Målet er å nå 5 millioner kvinner

Intel setter i gang tiltak for å få fler kvinner i den tredje verden på nett.

Intel - Foto: AP

Tidligere i år lanserte Intel en banebrytende rapport om kvinner og Internett som avslørte enorme forskjeller om kjønn og bruk av teknologi i den tredje verdenen.Som et svar på rapporten lanserer nå Intel «She will connect», et tiltak for å redusere gapet mellom kjønn og teknologi.Intels tiltak vil først og fremst settes i gang i Afrika der kjønnsgapet er størst. Målet er å nå 5 millioner kvinner og redusere kjønnsgapet med 50 prosent.- Internett har endret livet til milliarder av mennesker, og er en inngangsbillett for ideer, resurser og muligheter som ikke tidligere var mulig, men våre undersøkelser viser at kvinner og jenter ikke har de samme mulighetene som menn. Vi tror at ved å minske gapet mellom kjønn og teknologi kan vi sikre kvinner en sterkere posisjon, sier Camilla Törnblom, som er PR-sjef for Intel i Norden, i en pressemelding.Rapporten som ble offentliggjort av Intel tidligere i år avslørte enorme forskjeller mellom kjønn og internettbruk i utviklingsland. Rapporten viste i tillegg klare sosiale og økonomiske fordeler ved å sikre at kvinners tilgang til internett, blant annet kan det bidra til mellom 13-18 milliarder USD årlig BNP over 144 utviklingsland.Som svar på rapporten ble det utstedt en oppfordring om å doble antall kvinner og jenter på nett fra 600 millioner til 1,2 milliarder i løpet av tre år.- Intel har nå tatt tak i denne oppfordringen, og tester ut en helt ny og innovativ modell som integrerer digital kompetanseheving blant kvinner med internettilgang. Modellen består av en helt ny spillplattform og kompetansehevende programmer, tilknyttet egne diskusjonsnettverk utviklet i et samarbeid mellom Intel og World Pulse, sier Camilla Törnblom.Den nettbaserte spillplattformen hever den digitale kompetansen gjennom interaktive og engasjerende løsninger for smarttelefoner og nettbrett. Ved å bevege seg i et spill-basert miljø kan brukerne lære på tvers av enheter, og i sitt eget tempo. Samtidig har de mulighet til å opprette dialog med likesinnede.Diskusjons-nettverket er resultatet av et samarbeid mellom Intel og World Pulse. Det integrerer World Pulse sine kurs for digital selvstendighetsgjøring med eksisterende digitale kompetansehevingsprogrammer.Gjennom nettverket kan kvinner dele ideer, søke støtte og mentorer, samt få tilgang til innhold spesielt tilrettelagt for kvinner, opplyses det i pressemeldingen.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK