- Slutt å klage på sjefen

Vil du ha flere tilbakemeldinger? Be selv sjefen om å kommentere din innsats, skriver Berit Bjerknes.

Berit Bjerknes - Foto - CatalystOne Solutions AS

Ifølge undersøkelser, nå sist fra Hovedorganisasjonen Virke, svarer seks av ti at de får tilbakemelding fra sin leder sjeldnere enn én gang i uken.Ikke kjenner jeg noen som må ha tilbakemelding så hyppig for å fungere, men siden temaet jevnlig dukker opp, må det tas på alvor.Jeg tipper at ingen i arbeidslivet vil påstå at de trenger, gir eller får tilbakemelding ukentlig. Dersom det var slik vil ledere nødvendigvis komme dårlig ut i undersøkelser. Men siden det er enighet om at tilbakemeldinger er viktig, så får heller hyppighet, form og farge variere ut fra den enkeltes behov. For dette er naturligvis individuelt, og det kan lederen kun vite ved å spørre, eller at medarbeideren forteller.Når én av ti aldri hører noe, er det derimot grunn til å dra i nødbremsen!Medarbeidere - vær aktiv selv!Det er leders ansvar å gi tilbakemelding til sin medarbeider på prestasjoner og atferd. Dette er en plikt og et krav - og det er lurt. Det er llikevel underlig å lese setninger som - «går du rundt og venter på tilbakemelding fra sjefen?» De smarteste medarbeiderne tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon, utvikling og karriere.Så mitt råd er - «gå ikke rundt og vent» - spør lederen din, inviter til et møte. Be om tilbakemelding på egen innsats. «Hva syntes du? Hva var bra, hva kunne jeg gjort annerledes?». Det blir uendelig mye lettere dersom medarbeider også kan komme lederen i møte og etterspørre en reaksjon og et råd i stedet for å sitte stille som den beskjedne piken eller blyge gutten som går taus og skuffet hjem.Uansett så leser vi til stadighet lignede undersøkelser fra inn- og utland - og det ropes unisont. Medarbeidere vil ha tilbakemeldinger, og lederne gir dem ikke det de vil ha.Ledere - bli venn med medarbeidersamtalen! I tillegg til alle uformelle samtaler i gangen, heisen eller kantinen, finnes medarbeidersamtalen i en eller annen form i de fleste bedrifter. Medarbeidersamtalens hensikt er jo å sikre en arena for tilbakemelding. Her har lederen en gylden anledning til å gi tydelig tilbakemelding på prestasjoner og atferd samt å avklare forventninger til stillingen, og fremtidig innsats.Mange har også innført faste oppfølgingssamtaler halvårlig, og flere også månedlige statussamtaler. Disse samtalene er formelle og obligatoriske tilrettelagt av HR og gjennomført i «linjen». De mest profesjonelle HR-miljøene sørger for at disse prosessene er støttet av IT, noe som gjør at det blir langt enklere for HR og følge med - og leder og medarbeider å følge opp.Gjør vi dette, gjør vi mye, men det løser ikke alt. Velutviklede HR- og ledelsesprosesser løfter ofte de beste, de gode og midt-på-treet lederne noen hakk opp, men vi kan i verste fall risikere at de dårlige er like dårlige som før.Forskjellen er bare den at lederskapet, godt eller dårlig, nå blir langt mer synlig.Berit Bjerknes - Director i CatalystOne Solutions ASFØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK